Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

Over Kans

Zorggroep Kans is een gespecialiseerde zorginstelling die met name begeleiding en huisvesting biedt aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, meestal in combinatie met psychiatrische stoornissen en daarmee samenhangende gedragsproblematiek.  
Daarnaast biedt Zorggroep Kans ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrisch ziektebeeld en een forensische titel. Voor deze begeleiding is Zorggroep Kans een gecontracteerd zorgaanbieder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zorggroep Kans werkt klantgericht en probeert zoveel  mogelijk zorg op maat te leveren. Daarom wordt er voor elk begeleidingstraject afspraken gemaakt, welke worden vastgelegd in het zorgplan en het dossier van de  desbetreffende cliënt. We kunnen begeleiding en ondersteuning bieden op alle  levensgebieden, waarbij het uitgangspunt is dat je zo zelfstandig mogelijk je leven kan leiden. Zodra bekend is  welke indicatie je krijgt toegewezen, kunnen we met jou bekijken welke locatie het best passend is en bij welke hulpvragen wij je kunnen ondersteunen en begeleiden.

Zorggroep Kans beschikt over het ISO-Certificaat, waarmee de organisatie voldoet aan de eisen gesteld in de norm: ISO 9001.

Uitgangspunten


  • Client verblijft altijd op vrijwillige basis
  • Client kent voldoende vrijheid, echter binnen afgesproken regels zoals vastgelegd in de woon-zorgovereenkomst en de huisregels
  • In begeleiding en ondersteuning wordt gekeken naar mogelijkheden van de cliënt
  • Streven is om het woon- en leefklimaat te verbeteren

 

Wat doen wij?

Bij de vraag wat wij nu precies doen, zijn we geneigd een tegenvraag te stellen: “Wat doen we niet?” We doen namelijk al het mogelijke om jou een veilige en vertrouwde woonomgeving te bieden en je optimaal te begeleiden naar een georganiseerd en gelukkig leven.

We beschikken in Arnhem over vier kleinschalige locaties waar je zelfstandig of in een groep kunt wonen. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met je wensen en mogelijkheden en bieden we je begeleiding en zorg op maat. Het gaat er tenslotte om dat jij je happy voelt.

24 uur per dag is er begeleiding aanwezig, tot wie je je kunt wenden, wanneer nodig. Als je al zelfstandig woont, maar toch behoefte hebt aan ambulante begeleiding, kun je bij ons aankloppen.

Naast de mogelijkheid tot wonen met zorg en begeleiding, bieden we je bovendien allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontplooien. We bekijken samen of we een geschikte opleiding voor je kunnen vinden, een passende dagbesteding of een leuke werkomgeving.

Voor welke optie er uiteindelijk ook gekozen wordt; in alle gevallen draagt die bij aan jouw welzijn. En dat is precies waar het bij ons allemaal om draait!

Kernwaarden

  1. Betrokkenheid en respectvolle bejeging
  2. Efficiënt en gedreven
  3. Aanspreekbaar en betrouwbaar
  4. Meetbare kwaliteit