Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

Onze diensten

 • Wonen met zorg

  Zorggroep Kans beschikt in Arnhem op verschillende locaties over een aantal studio’s, appartementen en huizen waar cliënten zelfstandig of in een groep kunnen wonen met begeleiding en zorg op maat. In de meeste gevallen gaat het om 24-uurs zorg. Het streven van Zorggroep Kans is dat cliënten in een veilige en vertrouwde omgeving zoveel mogelijk naar eigen wensen en mogelijkheden kunnen wonen en leven.
  Lees en bekijk onder het kopje Locaties meer over de verschillende locaties en de mogelijkheden die Zorggroep Kans kan bieden.

 • Ambulante begeleiding

  Een deel van de cliënten van Zorggroep Kans woont zelfstandig, maar heeft daarbij ondersteuning nodig. Begeleiders zijn altijd in de buurt en komen op afgesproken tijdstippen langs om de cliënten te ondersteunen bij zaken als het huishouden, dag- en vrijetijdsbesteding, budgettering en administratie. Cliënten krijgen steeds de hulp die ze nodig hebben, net zolang totdat ze geheel zelfstandig kunnen wonen en leven.

 • Forensische ambulante begeleiding

  Onze forensische ambulante begeleiding richt zich op het ondersteunen en begeleiden op alle levensgebieden, denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het zoeken naar een zinvolle dag invulling of huisvesting.
  Samen met je ambulant begeleider maak je afspraken over jouw persoonlijke traject, reclassering kan hierbij adviseren en ondersteunen. Door onze ervaring en expertise op forensische ambulante begeleiding weten we dat het niet gemakkelijk is om met een strafblad de draad in je leven weer op te pakken. Wij willen je graag ondersteunen om het vertrouwen in jezelf en de maatschappij terug te winnen.

  Aanmelden voor forensische ambulante begeleiding kan alleen maar via een verwijzing van reclassering.
  Na de aanmelding in Ifzo (informatiesysteem forensische zorg) neemt de Manager Forensische Zorg binnen 5 werkdagen contact op met de verwijzer. De verwijzer kan uiteraard ook al op voorhand contact opnemen met de Manager Forensische Zorg om bijvoorbeeld jouw persoonlijke situatie te bespreken en/of navraag te doen op welke termijn de begeleiding gestart kan worden.

  Er wordt een intakegesprek gepland, deze afspraak vindt meestal plaats op kantoor bij de verwijzer.
  Vervolgens plant de Manager Forensische Zorg een afspraak in om samen met de ambulante begeleider langs te komen in jouw thuissituatie. Vanaf dat moment zal de betreffende ambulante begeleider samen met jou aan de slag gaan en starten we altijd met het opstellen van een begeleidingsplan waarin jouw persoonlijke doelen worden vastgelegd.

  Mocht je vervolgens na afloop van je forensische titel toch nog een steuntje in je rug nodig hebben, dan kunnen onze begeleiders je ondersteunen bij de aanvraag van een WMO indicatie.

 • Dagbesteding & Activerend Werk

  Voor cliënten die (nog) niet kunnen werken, voorziet Zorggroep Kans in verschillende vormen van dagbesteding. Sinds oktober 2017 heeft Zorggroep Kans het vernieuwde activiteitencentrum Het College geopend, gelegen aan de Weverstraat in Arnhem Centrum.
  In het activiteitencentrum worden verschillende dagbestedingsactiviteiten aangeboden, zoals werken in de lunchroom (bijvoorbeeld in de keuken, bediening, facilitair), werken in de creatieve ruimte om bijvoorbeeld te schilderen, te breien en te tekenen.
  Zo beschikt de organisatie over een eigen atelier, waar cliënten producten maken die vervolgens in ons winkeltje worden verkocht.
  Ook zijn er mogelijkheden om te werken in de werkplaats in het kader van houtbewerking, activiteiten op het gebied van tuinwerk en is er ruimte voor eigen drukwerk.
  Omdat Zorggroep Kans een zinvolle dag invulling van groot belang acht, heeft de organisatie een eigen ‘werkteam’ in het leven geroepen dat voor cliënten op zoek gaat naar een geschikte werkplek bij bedrijven en instellingen binnen het uitgebreide netwerk.

  Ook cliënten die een opleiding succesvol hebben afgerond, krijgen hulp van een werkcoach bij het vinden van de juiste werkomgeving of een passende baan waarbij je werkzaamheden verricht die binnen je mogelijkheden liggen (werken naar vermogen).
  Zorggroep Kans vindt het belangrijk dat cliënten een zinvolle dag invulling hebben, om zo structuur te hebben in het dagelijkse leven, maar hierdoor ook meedoen in de maatschappij en in contact zijn en blijven met anderen. Cliënten worden daarom bij Zorggroep Kans gestimuleerd een opleiding te volgen of een geschikte werkomgeving te vinden (werken naar vermogen).
  Zorggroep Kans draagt er zorg voor dat de cliënten tijdens dit traject van het begin tot het eind ondersteund worden, zodat zij met plezier naar hun (vrijwilligers)werk, studie of dagbesteding gaan.