Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

Klachtenregeling Zorggroep Kans

Alle medewerkers van Zorggroep Kans streven naar tevreden cliënten. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u vindt dat iemand van ons u onjuist heeft bejegend of wij in onze dienstverlening tekort schieten, dan willen wij dat graag van u horen.

Hoe u een klacht kunt indienen, bij wie u deze kunt aanreiken en welke stappen er genomen kunnen worden om tot een oplossing te komen, kunt u lezen in onderstaande documenten.