Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

Geschiedenis

Zorggroep Kans is een zorginstelling die begeleiding en huisvesting biedt aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychiatrische stoornissen en daarmee samenhangende gedragsproblematiek. Met de oprichting van Zorggroep Kans in 2008 speelde Hetty Jägers, (Directeur) adequaat in op de in die jaren dringende behoefte aan verantwoorde zorg met verblijf in de regio Arnhem. Gaandeweg maakte de organisatie een gezonde groei door, zonder het kleinschalige en persoonlijke karakter aan te tasten. Het woonaanbod en de aanvullende vormen van dienstverlening zijn inmiddels bijzonder divers. De cliënt en zijn of haar continue ontwikkeling en verbetering staan te allen tijde centraal. In 2010 werd de organisatie door het ministerie van VWS toegelaten als erkende zorginstelling (WTZi), zodat zij niet alleen zorg en diensten verleent via het zogeheten persoonsgebonden budget (PGB), maar ook zorg in natura (ZIN) levert. Tevens beschikt Zorggroep Kans sinds 2009 over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem; Het zogeheten ISO 9001.