Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je op twee manieren bij ons aanmelden. Je kunt ons bellen of er voor kiezen om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij ons aan te leveren. Het aanmeldingsformulier kun je hieronder digitaal invullen. Mocht dit om technische redenen niet lukken, dan kun je ook het formulier printen, handmatig invullen en per post of via e-mail versturen.
Postadres: Zorggroep Kans t.a.v. intake                   E-mail adres: intake@zorggroepkans.nl 
                    Weverstraat 16
                    6828 EL Arnhem 

Zodra wij alle benodigde gegevens van je binnen hebben, nemen we contact op voor een eerste telefonische screening. Als wij denken dat jouw ondersteuningsvraag binnen ons zorgaanbod past dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.
We inventariseren met jou vervolgens jouw specifieke ondersteuningsvraag, vertellen je alles over Zorggroep Kans en bekijken of we een geschikt aanbod voor je hebben. 

Wanneer Zorggroep Kans, in samenspraak met jou en/of jouw belangenbehartiger, een positief advies uitbrengt, nodigen wij je uit voor een laatste gesprek op de woonlocatie, die het beste aansluit bij jouw mogelijkheden. Dit gesprek heb je met de locatieleider en eventueel een van de begeleiders. Voldoet de locatie uiteindelijk ook aan jouw wensen, dan heten we je van harte welkom als nieuwe (toekomstige) bewoner!

Zodra dit besluit is gevallen, worden afspraken over zorg en wonen schriftelijk vastgelegd. Deze documenten worden door jou en ons voor akkoord ondertekend. Zodra je bij ons woont, wordt door je persoonlijk begeleider je hulpvraag geïnventariseerd en in een begeleidingsplan vastgelegd. Een nieuwe fase in je leven gaat nu daadwerkelijk van start!

 • Processtappen

  Aanmelden en contact

  Voor een juiste registratie vragen wij je het aanmeldformulier op de website in te vullen of het formulier te downloaden, in te vullen en via de post te versturen. Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, zal onze gedragswetenschapper telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking/screening. Als blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn zal een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek op de locatie waar de voorkeur naar uitgaat. Het intakegesprek wordt door onze gedragswetenschapper gevoerd. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen je ondersteuningsvragen en vertellen wij meer over de mogelijkheden bij Zorggroep Kans. Vervolgens zal binnen Zorggroep Kans gekeken worden of er een passend aanbod voor je is.

  Beslissing

  Onze gedragswetenschapper heeft tijdens het intakegesprek met je afgesproken om rechtstreeks met jou en/of je verwijzer contact op te nemen over de uitslag. Bij een positief advies zal er een afspraak worden gemaakt voor een tweede gesprek. Dit gesprek vindt plaats met de locatieleider op de bij jou passende locatie, waar het advies door de intakecommissie voor is afgegeven. Indien er een negatief besluit volgt voor wonen bij Zorggroep Kans dan zullen wij trachten een ander passend advies te geven. Wij zullen dit advies naar jou en/of je verwijzer terugkoppelen.

  Welkom

  Uiteraard is het aan jou zelf om te beslissen of Zorggroep Kans bij je past. Besluit je om op een van onze locaties te komen wonen, dan heten wij je van harte welkom!

  Wonen

  Als je bij ons komt wonen dan krijg je een informatiepakket met o.a:

  • Zorgovereenkomst (ter ondertekening)
  • Huurovereenkomst (ter ondertekening indien van toepassing)
  • Huisreglement (ter ondertekening)
  • Sleuteluitgifteformulier (ter ondertekening)
  • informatie met betrekking tot het bewonersoverleg
  • informatie over de client vertrouwenspersoon en de klachtenregeling
  • informatie over het privacyreglement

  Introductie

  Zodra je bij ons woont zal je persoonlijk begeleider, samen met jou, je zorgplan opstellen en wordt het cliëntdossier aangelegd. Uiteraard maak je kennis met de begeleiding en medebewoners en wordt je wegwijs gemaakt binnen je nieuwe woonomgeving.

  Toelatingscriteria

  • Om bij Zorggroep Kans te kunnen wonen dien je een geldige indicatie voor beschermd wonen te hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waarbij de datum van herindicatie niet binnen een tijdsbestek van plus minus 6 maanden dient te liggen. Mocht je geen indicatie hebben dan kunnen wij u adviseren hoe deze kan worden aangevraagd.
  • In het geval van een verslaving dient er geen klinische behandeling meer nodig te zijn. Poliklinische behandeling is vanzelfsprekend wel mogelijk. In verband met mogelijke terugval dienen de afspraken met de externe behandelaren (o.a. uit de verslavingszorg) vooraf schriftelijk aangeleverd te worden en dienen er time-out mogelijkheden te zijn bij terugval.
  • Het moet duidelijk zijn dat er in de huidige situatie geen criminele activiteiten plaatsvinden (ongeacht het feit of een cliënt wel of geen crimineel verleden heeft). Een contra-indicatie kan zijn: cliënten die rechtstreeks uit detentie of een gesloten afdeling komen. Dit i.v.m. het open karakter binnen Zorggroep Kans.
  • Zorggroep Kans biedt geen behandeling maar onderhoud wel nauw contact met behandelaars over de voortgang. Mocht je geen behandeling hebben maar is deze wel noodzakelijk dan kan Zorggroep Kans je adviseren en begeleiden bij het zoeken naar een passende behandeling.