Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

Zorgaanbod en wachttijden

Het zorgaanbod bestaat uit wonen, begeleiden en dagactiviteit. De locaties van Zorggroep Kans liggen verspreid binnen de gemeente Arnhem. Begeleiding vindt plaats vanuit de woonvoorziening en wordt ingevuld door eigen sociaal pedagogisch werkers, diverse woonbegeleiders en ondersteunende medewerkers. Dagactiviteit vindt met name plaats op vaste dagdelen in de week en wordt individueel of in een kleine groep aangeboden.

Wachttijden

Zorggroep Kans heeft op dit moment geen specifieke wachttijd. Na de aanmelding en de intake gesprekken, kan er in de regel snel tot plaatsing worden overgegaan.