Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

WIz en cliëntondersteuner

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Op de website van het CAK (www.cak.nl) kunt u alles nalezen omtrent uw eigen bijdrage. Tevens kunt u door middel van gebruik te maken van de Eigen Bijdrage Rekenhulp (https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp) zelf uitrekenen wat een en ander specifiek voor u betekent.

Heb je een Wlz indicatie van het CIZ?

Dan kun je gratis gebruik maken van speciale Wlz-cliëntondersteuners. Dat regelt het zorgkantoor voor jou. Je kunt vaak terecht bij MEE, bij Zorgbelang en soms ook bij andere cliëntondersteuners. Zij hebben daarvoor afspraken gemaakt met het zorgkantoor. Vraag aan het zorgkantoor hoe je de cliëntondersteuner kunt bereiken. Dat staat meestal ook op de website van het zorgkantoor.

Clientondersteuner

Mensen met een beperking die langdurige zorg en ondersteuning krijgen, hebben recht op een onafhankelijke ondersteuner. Die persoon noemen we een cliëntondersteuner. Deze persoon staat altijd aan de kant van de cliënt of familie.
Een cliëntondersteuner helpt bijvoorbeeld met:
– duidelijk maken welke zorg jij graag wil
– informatie en advies geven
– het organiseren van passende zorg en ondersteuning, ook als je wilt verhuizen

De cliëntondersteuner doet dit los van de organisaties die de zorg en ondersteuning geven. En los van het zorgkantoor. Daarom heet het een onafhankelijke cliëntondersteuner.