Het bieden van vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt belangrijke uitgangspunten zijn.

Links